...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๖ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)