...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม " Cleaning Day" หลังปิดบริการเพื่อทำความสะอาดาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)