...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๘๙ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระขบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)