...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดหลังจากปิดบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ และเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง)