...

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจตักบาตร หน้าปราสาทศีขรภูมิ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจตักบาตร หน้าปราสาทศีขรภูมิ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายอำเภอศีขรภูมิเป็นประธาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณสถานแห่งชาติ สุรินทร์ และพนักงานดูแลโบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและดูแลความเรียบร้อยในการใช้สถานที่โบราณสถานเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)