...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง)