...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปิดให้บริการ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการในวันต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง)