...

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จำนวน ๓ คน โดยมีนางสาวกมลรัตน์ ชวนสบาย ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)