...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฆ่าเชื้อโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)