...

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)