...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ เพื่อความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง)