...

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่จะให้สมาชิกในครอบครัวมาทำกิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็กๆ กิจกรรมเปิดให้ร่วมสนุกตั้งแต่ วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เสียค่าธรรมเนียม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง)