...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ หลังจากปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง)