...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ การแสดงของน้องๆนักเรียน และการจับฉลากรางวัล ส่วนภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์เปิดบริการให้เข้าชมและร่วมสนุกโดยการทำกิจกรรมเพื่อรับรางวัล ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กๆให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(จำนวนผู้เข้าชม 664 ครั้ง)