...

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรีมย์

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรีมย์ ส่งมอบโบราณวัตถุที่ประชาชนแจ้งพบ ประกอบด้วย ภาชนะดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้โลหะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีต่อไป

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 478 ครั้ง)