ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 243/20
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 243/20
ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา)
อย.บ.                            243/20
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                   64 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 54 ซม.
หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                      
บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับชาดทึบ ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)