ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 243/19
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ. 243/19
ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา)
อย.บ.                            243/19
หมวดหมู่                       พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                   64 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 54 ซม.
หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                      
บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับชาดทึบ ไม้ประกับธรรมดา

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)