คำอธิบายและอภิทน สำหรับประกอบเรื่อง นารายณ์สิบปาง
  • ย้อนกลับ
  • คำอธิบายและอภิทน สำหรับประกอบเรื่อง นารายณ์สิบปาง
ชื่อเรื่อง                                  คำอธิบายและอภิทน สำหรับประกอบเรื่อง นารายณ์สิบปาง
ผู้แต่ง                                    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                            -
หมวดหมู่                                วรรณคดีภาษาอื่นๆ
เลขหมู่                                   895
สถานที่พิมพ์                           พระนคร
สำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์                                 2515
ลักษณะวัสดุ                           129 หน้า ; 24 ซม
หัวเรื่อง                                  วรรณคดีไทย
ภาษา                                    ไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)