สุวรรณภูมิ, สุพรรณภูมิ, สุพรรณบุรีเหน่อ และขับเสภา ทำไม? มาจากไหน?
  • ย้อนกลับ
  • สุวรรณภูมิ, สุพรรณภูมิ, สุพรรณบุรีเหน่อ และขับเสภา ทำไม? มาจากไหน?
ชื่อเรื่อง                                สุวรรณภูมิ, สุพรรณภูมิ, สุพรรณบุรีเหน่อ และขับเสภา ทำไม? มาจากไหน?
ครั้งที่                                   -
ผู้แต่ง                                  สุจิตต์ วงษ์เทศ
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมวดหมู่                             ภูมิศาสตร์
เลขหมู่                                495.917 ส752ส ฉ.02
สถานที่พิมพ์                        กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                          ศูนย์สังคีตศิลป์สัญจร ธนาคารกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์                              2551
ลักษณะวัสดุ                        19 ซม. : 120 หน้า
หัวเรื่อง                               ภาษาถิ่น -- ไทย -- ไทย
                                          ภาษาถิ่น -- สุพรรณบุรี 
ภาษา                                 ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาภาษาถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ความเป็นอยู่ การใช้ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง)