เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อาคารแฟลต 15 ยูนิต) หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดไฟล์: ขอบเขตของงาน (TOR).pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: BOQ (ปร.4, ปร.5, ปร.6).pdf
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบรูปรายการ.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 193 ครั้ง)