สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปฏฐาน)อย.บ.52/2
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปฏฐาน)อย.บ.52/2

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปฏฐาน)

สพ.บ.                                  อย.บ.52/2
ประเภทวัสดุมีเดีย                   คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           28 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 58 ซม.
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           บทสวด
                                           พระวินัย 
                                           คำสอน

บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง)