สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปัฏฐาน)อย.บ.1/2
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปัฏฐาน)อย.บ.1/2

ชื่อเรื่อง                               สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม(สงฺคิณี-มหาปัฏฐาน)

อย.บ.                                 1/2
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           26 หน้า กว้าง 4 ซม. ยาว 55.5 ซม.
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           ชาดก            

บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง)