การศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านเกาะแรต
  • ย้อนกลับ
  • การศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านเกาะแรต
ชื่อเรื่อง                               การศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านเกาะแรต
ครั้งที่                                   -
ผู้แต่ง                                  นุกูล ชมภูนิช
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมวดหมู่                             ประเพณี ขนบธรรมเนียม
เลขหมู่                                390.09593 น722ป ฉ.01
สถานที่พิมพ์                        กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                          กรมการฝึกหัดครู
ปีที่พิมพ์                              2538
ลักษณะวัสดุ                        30 ซม. : 182 หน้า
หัวเรื่อง                               การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
                                          ไทยโซ่ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ภาษา                                 ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            หนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องราวของชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านเกาะแรต ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยกลุ่มนี้ว่า เป็นใคร มาจากไหน มีความเป็นอยู่อย่างไร

(จำนวนผู้เข้าชม 208 ครั้ง)