พงศาวดารของพวนและประวัติบ้านมะขามล้ม
  • ย้อนกลับ
  • พงศาวดารของพวนและประวัติบ้านมะขามล้ม
ชื่อเรื่อง                          พงศาวดารของพวนและประวัติบ้านมะขามล้ม   
ผู้แต่ง                                               
ประเภทวัสดุ/มีเดีย          หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                     -
หมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์ 
เลขหมู่                           959.373 ก379พ
สถานที่พิมพ์                   ม.ป.ท.
สำนักพิมพ์                     ม.ป.พ. 
ปีที่พิมพ์                         ม.ป.ป.
ลักษณะวัสดุ                  45 หน้า
หัวเรื่อง                         ไทยพวน - - ความเป็นอยู่ปละประเพณี
                                 บ้านมะขามล้ม - - ประวัติ
ภาษา                        ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          เนื้อหาประกอบด้วยพงศาวดารของไทยพวนและประวัติบ้านมะขามล้ม ผู้ที่อพยพมาอยู่โดยผ่านจากเรื่องเล่าต่างๆว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร
 

(จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง)