ประเพณีท้องถิ่น แหล่งศิลปกรรมอำเภอพรหมบุรี
  • ย้อนกลับ
  • ประเพณีท้องถิ่น แหล่งศิลปกรรมอำเภอพรหมบุรี
ชื่อเรื่อง                                  ประเพณีท้องถิ่น แหล่งศิลปกรรมอำเภอพรหมบุรี
ครั้งที่พิมพ์                              -
ผู้แต่ง                                      สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพรหมบุรี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมดหมู่                                  ประเพณี
เลขหมู่                                     394.2 ศ616ป
สถานที่พิมพ์                          สิงห์บุรี
สำนักพิมพ์                             สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพรหมบุรี
ปีที่พิมพ์                                  2543
ลักษณะวัสดุ                          29 ซม. : 51 หน้า
หัวเรื่อง                                   สิงห์บุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
                                                 สิงห์บุรี -- โบราณสถาน
ภาษา                                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
           เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของแหล่งศิลปกรรม ตำนานแม่ครัวหัวป่า และประเพณีท้องถิ่นของอำเภอพรหมบุรี โดยได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลท้องถิ่น และบุคคลผู้สูงอายุ

(จำนวนผู้เข้าชม 229 ครั้ง)