หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรี
  • ย้อนกลับ
  • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง                         หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง นิทานพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง                             สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย     หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN               -
หมวดหมู่                      คติชนวิทยา นิทานพื้นเมือง
เลขหมู่                           398.2 น597
สถานที่พิมพ์               สุพรรณบุรี
สำนักพิมพ์                  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์                        2531
ลักษณะวัสดุ                 40 หน้า
หัวเรื่อง                         นิทานพื้นบ้าน
                                      สุพรรณบุรี -- นิทานพื้นบ้าน
ภาษา                            ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          นิทานพื้นบ้านของเมืองสุพรรรบุรี มีมากมายและได้มีผู้เขียนรวบรวมเขียนไว้หลายรูปแบบด้วยกัน คณะผู้จัดทำได่รวบรวมเค้าโครงเรื่องจากการบอกเล่าของบุคคลในท้องถิ่นต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจากเอกสารผลงานของนักศึกาาวิชาเอกภาษาไทย ปีการศึกษา 2524 ของภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี แล้วนำมาปรับปรุงในด้านภาษาและเนื้อเรื่องให้เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)