เส้นทางสายไหม
ชื่อเรื่อง                             เส้นทางสายไหม สายใยแห่งวัฒนธรรมชุมชน
ผู้แต่ง                                 คณะกรรมการเรียนรู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวัฒนธรรมชุมชน                       
ประเภทวัสดุ/มีเดีย          หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                     -
หมวดหมู่                         เทคโนโลยี 
เลขหมู่                              677.391242 ค123ส
สถานที่พิมพ์                   สุพรรรบุรี
สำนักพิมพ์                      คณะกรรมการเรียนรู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวัฒนธรรมชุมชน  
ปีที่พิมพ์                           2545
ลักษณะวัสดุ                   86 หน้า
หัวเรื่อง                            ผ้าไหม
                                         การทอผ้า
ภาษา                               ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          เส้นทางสายไหม สายใยแห่งวัฒนธรรมชุมชน เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมความเป็นมาของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการทอผ้าของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 8 แห่งคือ บ้านทุ่งแสม บ้านโปร่งกระมั่ง อำเภอหนองหญ้าไซ, บ้านวังทอง บ้านใหม่ดอนคา บ้านขามใต้ อำเภออู่ทอง, บ้านหนองสานแตร อำเภอดอนเจดีย์, บ้านทุ่งก้านเหลือง อำเภอเดิมบางนางบวช และบ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง)