รู้เขารู้เรา : ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมมหาวีรานุวัตร 27 สิงหาคม 2549
  • ย้อนกลับ
  • รู้เขารู้เรา : ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมมหาวีรานุวัตร 27 สิงหาคม 2549

ชื่อเรื่อง                         รู้เขารู้เรา : ฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระธรรมมหาวีรานุวัตร 27 สิงหาคม 2549
ผู้แต่                              พระราชปริยัติสุธี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย      หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                 974-364-521-7
หมวดหมู่                      พระพุทธศาสนา
เลขหมู่                          294.30922 พ373ร
สถานที่พิมพ์               กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์                      2549
ลักษณะวัสดุ               180 หน้า
หัวเรื่อง                       สงฆ์ -- ประวัติ
                                    พระราชปริยัติสุธี
                                    ธรรมเทศนา
ภาษา                           ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
          ในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี ของพระธรรมมหาวีรานุวัตร เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร วันที่ 27 สิงหาคม 2549 "รู้เขารู้เรา" เป็นธรรมบรรณาการอีกชิ้นหนึ่ง แสดงออกซึ่งความรู้สึกของคณะสงฆ์และคณะศิษย์ที่มีต่อพระเดชพระคุณท่าน ในฐานะที่ท่านสนองงานคณะสงฆ์ เป็นประโยชน์อก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนานมีผู้รู้จักคุ้นเคยมาก เป็นโอกาสที่จะทราบความรู้สึกของกันและกัน 

(จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง)