หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ย้อนกลับ
  • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง                  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย     ท้องถิ่น
ISBN/ISSN             -
หมวดหมู่                 จดหมายเหตุ
เลขหมู่
                    027

สถานที่พิมพ์             กรุงเทพ

สำนักพิมพ์               บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด
ปีที่พิมพ์                  2546
ลักษณะวัสดุ             64 หน้า.
ภาษา                      ไทย

บทคัดย่อ/บันทึก

(จำนวนผู้เข้าชม 267 ครั้ง)