ตำราเวชศาสตร์ (ตำรายา) สพ.บ.312/1ก

ชื่อเรื่อง                                ตำราเวชศาสตร์ (ตำรายา)

สพ.บ.                                  312/1ก
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               เวชศาสตร์
ลักษณะวัสดุ
                           54 หน้า กว้าง 5.4 ซม. ยาว 29.4 ซม.
หัวเรื่อง
                                 ตำรายา
                                          

บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย-ธรรมอีสาน ภาษาไทย-ไทยอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ (ลานก้อม) ได้รับบริจาคมาจาก วัดบ้านหมี่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 274 ครั้ง)