การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจตวงศ์ฯ
  • ย้อนกลับ
  • การอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเจตวงศ์ฯ
ผู้แต่ง                            นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี
หมวดหมู่                        ศาสนา
เลขหมู่                           294.3135
สถานที่พิมพ์                    นนทบุรี
สำนักพิมพ์                      บริษัท ไซเบอร์ร็อก เอเยนซี่ กรุ๊ป จำกัด
ปีที่พิมพ์                         2551
ภาษา                            ไทย
หัวเรื่อง                         -
ประเภทวัสดุ/มีเดีย            หนังสือท้องถิ่น
ลักษณะวัสดุ                    74 หน้า  มีภาพประกอบ
บทคัดย่อ                        -

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)