พิธีแรกนาขวัญกับเมืองสุพรรณบุรี สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง)