พิธีแรกนาขวัญกับเมืองสุพรรณบุรี สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง)