เทศนา (ธัมมสังคิณี-มหาปัฎฐาน) สพ.บ.179/6
ชื่อเรื่อง                           เทศนา (ธัมมสังคิณี-มหาปัฎฐาน)
สพ.บ.                                  179/6
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           18 หน้า กว้าง 4.4 ซ.ม. ยาว 55.3 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธศาสนา
                                           
ธรรมเทศนา
บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ภาษาบาลี-ไทย ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากวัดพยัคฆาราม  ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)