มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (ทสพร-ฉกษัตริย์) (97/3)
  • ย้อนกลับ
  • มหานิปาตวณฺณนา (เวสฺสนฺตรชาดก) ชาตกฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (ทสพร-ฉกษัตริย์) (97/3)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พระสูตร
                                    พระไตรปิฎก
                                    ชาดก
                                    พุทธศาสนา—คัมภีร์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    66 หน้า : กว้าง 5.5 ซม. ยาว 59 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง)