โอวาทปาติโมกขเทศนา (โอวาทปาติโมกขคาถา) (88/3)
  • ย้อนกลับ
  • โอวาทปาติโมกขเทศนา (โอวาทปาติโมกขคาถา) (88/3)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พุทธศาสนา—เทศนา
                                    ธรรมเทศนา
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 56.5 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระครูวิมลสังวร วัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง)