คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวทรายทอง ทองเกษม นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ ให้บริการนำชมและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานจดหมายเหตุและการขอใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 1017 ครั้ง)