คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตรวจผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ นำคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ตรวจเยี่ยมและตรวจผลการดำเนินงานโครงการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(จำนวนผู้เข้าชม 869 ครั้ง)