ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"
          หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก" ชิงรางวัลกว่า ๑๔ รางวัล มูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อรวบรวมภาพถ่ายเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในจังหวัดสุพรรณบุรี นำมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับให้บริการศึกษาและค้นคว้าต่อไป ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดต้องเป็นเจ้าของภาพต้นฉบับ ภาพดั้งเดิม หรือภาพทำสำเนาซึ่งเจ้าของภาพต้นฉบับยินยอมให้ส่งเข้าร่วมประกวด หรือสามารถระบุที่มาของภาพได้ชัดเจน

          ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ (โปรดคลิก) หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ ต่อ ๑๐๑ อีเมล์ suphan_archives@hotmail.com หรือทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/SupanburiNationalArchive ในวันและเวลาราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 866 ครั้ง)