กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในวันเด็กแห่งชาติ และเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในงานจัดกิจกรรมการระบายสีและแจกของรางวัล อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนเลี้ยงอาหารและขนมแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชมนิทรรศการประมวลภาพถ่าย "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ซึ่งประมวลภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง)