ประกาศหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท สนใจโปรดดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิก) ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ หรือทาง www.facebook.com/SupanburiNationalArchive
ดาวน์โหลดไฟล์: ใบสมัครลูกจ้าง.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1264 ครั้ง)