พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโครงการชลประทานโพธิ์พระยา

(จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง)