รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล และร่วมสัมภาษณ์พระครูวิมลวัฒนกิจ
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล และร่วมสัมภาษณ์พระครูวิมลวัฒนกิจ
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพถ่ายเก่าจาก พระครูวิมลวัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 222 ภาพ ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญของวัดป่าพฤกษ์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสัมภาษณ์พระครูวิมลวัฒนกิจ ในกิจกรรมประวัติศาสตร์บอกเล่าจากผู้เฒ่าเมืองสุพรรณ กับชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ด้วย
กราบขอบพระคุณพระครูวิมลวัฒนกิจ กรุณามอบภาพให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีทำสำเนา
และขอขอบคุณ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ที่ช่วยดำเนินการและประสานงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 1692 ครั้ง)