รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของพระครูจันทสุวรรณเทพ
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของพระครูจันทสุวรรณเทพ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพถ่ายเก่าจาก พระครูจันทสุวรรณเทพ เจ้าอาวาสวัดพร้าว ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กราบขอบพระคุณพระครูจันทสุวรรณเทพ กรุณามอบภาพให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีทำสำเนา
และขอขอบคุณ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณที่ช่วยดำเนินการและประสานงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 1783 ครั้ง)