รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคลของ คุณกำพล จรุงกิจกุล
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคลของ คุณกำพล จรุงกิจกุล
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพถ่ายเก่าจาก คุณกำพล จรุงกิจกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินและ ไวยาวัจกรวัดราษฎร์บำรุง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยภาพชุดนี้ เป็นภาพเก่าทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ และกิจกรรมสำคัญของวัดราษฎร์บำรุง ในสมัยที่พระครูกัลยาณสุทธิคุณ (เมี้ยน) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา
ขอขอบคุณ คุณกำพล จรุงกิจกุล ที่เห็นความสำคัญและมอบภาพถ่ายชุดนี้ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีทำสำเนา
และขอขอบคุณ ชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณที่ช่วยประสานงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 1736 ครั้ง)