รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม
รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบภาพถ่ายส่วนบุคคล ของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม โดยคุณศุภณัฏฐ์ จันทร์แจ่ม
บ้านของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่มนั้นอยู่บริเวณท่าเรือวัดประตูสาร ซึ่งคุณไขศรี เป็นผู้ถ่ายภาพวิถีชีวิตริมแม่น้ำและท่าเรือวัดประตูสารไว้ด้วยตนเอง
ขอขอบคุณ ครอบครัวของคุณไขศรี-ปราณี จันทร์แจ่ม ที่มอบภาพถ่ายสำคัญให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมให้ความกรุณาอ่านภาพ และขอขอบคุณ คุณปัญชลิต โชติกเสถียร จากชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณที่ช่วยประสานงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 673 ครั้ง)