ให้คำแนะนำแนวทางการขอทำลายเอกสารราชการแก่หน่วยงานราชการ

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้คำแนะนำแนวทางการขอทำลายเอกสารราชการ แก่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการทำลายและการส่­­งมอบเอกสารราชการ เอกสารประวัติศาสตร์ และเอกสารสำคัญต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางดังนี้

          โทรศัพท์ 035 535 501 - 2
          Email : suphan_archives@hotmail.com
          Facebook : 
https://www.facebook.com/SupanburiNationalArchive

          Website : http://www.finearts.go.th/suphanburiarchives

(จำนวนผู้เข้าชม 544 ครั้ง)