...

รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

          อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีการสำรวจโบราณสถานมาตั้งแต่พ.ศ.๒๔๗๘ พบโบราณสถานทั้งสิ้น ๑๙๓ แห่ง  ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน ๕๘ แห่ง คือ

1. วัดมหาธาตุ

๒. เนินปราสาท

๓. วัดศรีสวาย

๔. วัดสระศรี

๕. วัดตระพังเงิน

๖. หลักเมือง

๗. วัดชนะสงคราม

๘. วัดตระพังทอง

๙. วัดใหม่

๑๐. วัดตระกวน

๑๑. วัดตระพังสอ

๑๒. วัดซ่อนข้าว

๑๓. ศาลตาผาแดง (ศาลพระเสื้อเมือง)

๑๔. วัดมุมเมือง

๑๕. วัดข้าวสาร

๑๖. วัดกำแพงแลง

๑๗. กำแพงเมืองและคูเมือง

๑๘. วัดหนองปรือ

๑๙. วัดศรีชุม

๒๐. วัดอ้อมรอบ

๒๑. วัดพระพายหลวง

๒๒. วัดผีดิบ

๒๓. วัดเตาทุเรียง

๒๔. วัดสังฆาวาส

๒๕. วัดคุ้งหวาย

๒๖. วัดหินตั้ง

๒๗. วัดลาวพันลำ

๒๘. กลุ่มโบราณสถาน เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา

๒๙. วัดตระพังนาค

๓๐. วัดมุมลังกา

๓๑. วัดอโสการาม

๓๒. วัดตระพังน้ำชวด

๓๓. วัดต้นจันทร์

๓๔. วัดเชตุพน

๓๕. วัดเจดีย์สี่ห้อง

๓๖. วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม

๓๗. วัดยายชี(ใต้)

38. วัดคลองป่าลาน

39. วัดตระพังช้าง

40. วัดโบสถ์

41. วัดอีฝ้าย

42. วัดหญ้ากร่อน

43. วัดช้างล้อม

44. วัดเจดีย์ยอดหัก

45. วัดตระพังทองหลาง

46. วัดเจดีย์สูง

47. วัดเกาะไม้แดง

48. วัดนครชุม

49. วัดสะพานหิน

50. วัดพระบาทน้อย

51. วัดป่ามะม่วง

52. วัดศรีโทน

53. วัดตึก

54. หอเทวาลัยเกษตรพิมาน

55. วัดมังกร

56. วัดเจดีย์งาม

57. วัดเขาพระบาทใหญ่

58. วัดช้างรอบ

(จำนวนผู้เข้าชม 2602 ครั้ง)