...

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภาคสนาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภาคสนาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

(จำนวนผู้เข้าชม 560 ครั้ง)