...

ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ครั้งที่ ๓ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดไฟล์: TOR.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง)