...

ท่อน้ำดินเผาโบราณ
ท่อน้ำดินเผาโบราณ ขุดพบบริเวณทิศตะวันตกของโบราณสถานเชตุพน แสดงให้ถึงการวางท่อน้ำโบราณหรือระบบประปาที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้เป็นอย่างดี
(จำนวนผู้เข้าชม 605 ครั้ง)